Termeni și condiții generale

Termeni și condiții generale
 

I. Generalități

1. Termenii și condițiile între furnizor și cumpărător sunt în baza următorilor termeni și condiții generale privind vânzarea și livrarea, excepție făcând alte aranjamente încheiate în scris.

2. Termenii și condițiile generale se aplică, de asemenea, la toate comenzile viitoare ale cumpărătorului, iar furnizorul nemaifăcând referire la acestea la fiecare livrare.

3. Termenii și condițiile generale se aplică, de asemenea, la toate comenzile viitoare ale cumpărătorului, iar furnizorul nemaifăcând referire la acestea la fiecare livrare.

II. Oferte

1. Ofertele furnizorului, inclusiv specificațiile de livrare pot fi modificate.

2. Dacă nu se convine altfel, sunt valabile prețurile de producător, excluzând T.V.A.-ul, ambalarea și asigurarea de transport.

3. Documentele aparținând de ofertă, precum desene, ilustrații, mostre și specificații tehnice sunt aproximative, numai cu excepția cazului în care acestea sunt desemnate în mod expres ca fiind obligatorii. Ofertele, desenele și schițele nu pot fi puse la dispoziția persoanelor terțe, în special nu concurenților și nu vor fi utilizate în scopuri de licitație. În cazul în care contractul nu este atribuit furnizorului, desenele și alte documente făcând parte din ofertă vor fi returnate la cerere. Furnizorul își rezervă dreptul de a solicita o remunerație pentru mostre, schițe și alte documente solicitate de client în mod expres, chiar dacă nu se va plasa o comandă.

4. Furnizorul nu este obligat să-l verifice schițe, modele, matrițe și mărci înregistrate cedate acestuia, cu privire la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale terților. Prin urmare, încălcarea brevetelor și/sau a modelelor utilizate vor fi suportate de către cumpărător. În cazul în care furnizorul este abordat pentru motivele de mai sus, cumpărătorul este obligat îl scutească sau să înlocuiască costul unei creanțe solicitată de către o terță pentru încălcarea legii.

III. Comanda

1. Comanda devine obligatorie din momentul confirmarii acesteia de către furnizorului. Nemulțumiri sau solicitări de modificare trebuie comunicate de către cumpărător în scris în termen de 8 zile lucrătoare.

2. Timpul de livrare stabilit va începe la data la care ordinul de termeni tehnici este în cele din urmă clarificat și toate materialele și materiile prime prevăzute au fost puse la dispoziție de către cumpărător sau de terți. Aceasta include plata unui avans.

3. Forța majoră îl îndreptățesc pe furnizor, să amâne livrarea pe durata obstacol și pe un termen rezonabil pentru o revenire, sau să se retragă din partea neîmplinită a contractului complet sau parțial. Furnizorul va informa clientul imediat despre producerea unui caz de forță majoră. Evenimente de forță majoră sunt printre altele defecțiuni, precum incendiu, lipsa de materii prime și energie, greve, deconectări, precum și impracticabilitatea rutelor de transport, și anume indiferent dacă aceste circumstanțe apar la furnizor, furnizii acestuia sau sub-furnizori. Amendamentele la proiectare, care se dovedesc a fi tehnic necesare, se vor aplica cu rezervă, ținând seamă de interesele furnizorilor pentru cumpărător.

IV. Livrarea

1. Orice risc este transferat de la furnizor la cumpărător, începând cu disponibilitatea pentru expediere a bunurilor, respectiv notificărea corespunzătoare de către furnizor.

2. Expedierea bunurilor / mărfurilor este, în principiu pe cheltuiala și riscul cumpărătorului, chiar dacă s-a convenit asupra transportului gratuit. În caz de deteriorare sau transport incomplet, se dă o declarație de fapte în prezența transportatorului imediat după primirea mărfii.

3. Comenzile anulate vor executate în măsura posibilităților de producție. Dacă s-a convenit la un termen de anulare, furnizorul poate solicita după depășirea termenului limită plata pentru bunurile produse până în acel moment, fără a informa în prealabil clientul. În cazul în care cumpărătorul nu ridică în timp util marfa anulată/pusă la dispoziție, furnizorul o poate stoca pe cheltuiala și riscul cumpărătorului, iar dacă după cel târziu 2 luni de depozitare v-a solicita plata pentru comanda revocată, putând expedia marfa la cumpărător fără a i se cere în mod expres.

4. Livrarea cu surplus sau minus (cantitate ± 10%, dar cel puțin o piesă), în cadrul normal rămân valabile. Sunt permise livrări parțiale.

V. Condiții de plată

1. Cu excepția cazului în care sa convenit altfel, facturile furnizorilor care trebuie plătite imediat, fără nici o deducere.

2. Furnizorul își rezervă dreptul de a solicita un avans de 50% la obiecte unde comanda depășește 5.000 €. Restul de plată se percepe la pregătirea / acceptarea livrării.

3. În cazul întârzierii de plată se vor aplica dobânzi de întârziere la rata dobânzii pe descoperit de cont, cel puțin în valoare de 5 puncte procentuale peste rata de bază. Cumparatorului îi este permis să demonstreze că prejudiciul nu este mai mult de 5 puncte procentuale peste rata de bază. Vânzătorul are dreptul de a dovedi că un prejudiciu mai mare. În plus, vor fi rambursate toate costurile de atenționare și de colectare.

4. Dificultățile financiare temporare nu eliberează de obligația de plătă. În caz de refuz de plată intenționat dovedit, cumpărătorul este răspunzător cu activele sale personale până la soluționarea completă a tuturor creanțelor.

5. Nerespectarea condițiilor de plată sau în caz de circumstanțe, care devin cunoscute furnizorului  doar după încheierea contractului, și care dau naștere unor îndoielile rezonabile privind capacitatea de plată a clientului, au ca rezultat plata imediată a tuturor creanțelor furnizorului, inclusiv obligațiile de schimb în curs de desfășurare. În acest caz furnizorul are dreptul, să anuleze contractul și să ceară despăgubiri pentru prejudiciul suferit din aceasta retrage, cu excepția cazului în care clientul plătește în avans sau oferă suficientă siguranță.

 

VI. Dreptul de reținere

1. Toate mărfurile rămân în proprietatea furnizorului până la plata integrală a tuturor creanțelor, inclusiv creanțe viitoare, de asemenea, din contractele încheiate simultan sau ulterior. Acest lucru este valabil în cazul în care se efectuează plăți cu privire la cererile special desemnate.

2. În caz de factură deschisă, bunul reținut are rol de asigurator pentru cererile furnizorului.

3. Achizitorul are dreptul de a revinde bunurile rezervate în cursul normal al activității, cu condiția ca acesta să păstreze titlul de furnizor pentru clienții săi. Transferurile asiguratoate sau promisiuni nu sunt permise. Intervențiile sau măsurile terților cu privire la păstrarea titlului de către furnizor, trebuie făcute cunoscute fără întârziere. Cumpărătorul va efectua pe cheltuiala sa toate măsurile urgente care sunt necesare pentru a proteja drepturile furnizorului. El atribuie prin prezenta pretențiile sale din revânzarea bunurilor rezervate cu toate drepturile auxiliare furnizorului, indiferent dacă bunurile rezervate sunt revândute fără sau după prelucrare. Îi este interzis cumpărătorului să încheie acorduri cu clientii săi, care l-ar putea exclude sau ar afecta drepturile furnizorului în vreun fel. Cumpărătorul rămâne responsabil de plata solicitărilor furnizorului, chiar și după retragere. Cu toate acestea, furnizorul își rezervă dreptul de a auto-colecta creanța în special în caz de neplată de către cumpărător. La cererea furnizorului cumpărătorul trebuie să facă cunoscute solicitările retrase și datornicii aferenți, să dea toate detaliile necesare pentru colectare, să predea documentele relevante și să notifice debitorul cu privire la retragere.

VII. Răspunderea pentru defecte/Garanții

1. Defecte ale mărfurilor trebuie raportate furnizorului imediat în scris, nu mai târziu de o săptămână de la sosirea bunurilor la destinație.

2. Pentru defecte nedetectate inițial, depistate de abia mai târziu, furnizorul nu va fi raspunzător.

3. În cazul unor cereri justificate, furnizorul este responsabil pentru corecții. Cumpărătorul îi  acordă furnizorului un termen rezonabil pentru acestea. Cumpărătorul poate solicita despăgubiri în locul sau în plus față de serviciu, numai dacă clientul i-a acordat furnizorului de trei ori posibilitatea de remediere a defectelor. În cazul în care repararea eșuează, cumpărătorul poate cere anularea sau reducerea contractului. Toate celelalte creanțe sunt excluse, cererile de despăgubiri, în special cele pentru daune, care nu au avut loc la mărfurile în sine (daune subsecvente).

4. În cazul în garanție, furnizorul preia cheltuielile de reparație a defectului.

5. Furnizorul este răspunzător în caz de intenție sau neglijență gravă a furnizorului sau a unui reprezentant sau angajat în conformitate cu prevederile legale. Cererea de despăgubiri pentru încălcarea obligațiilor contractuale fundamentale este limitată, chiar și în cazurile de neglijență gravă privind pagubele tipice apropiat. Orice responsabilitate ulterioară a furnizorului este exclusă.

6.Furnizorul este răspunzător în caz de intenție sau neglijență gravă a furnizorului sau a unui reprezentant sau angajat în conformitate cu prevederile legale. Cererea de despăgubiri pentru încălcarea obligațiilor contractuale fundamentale este limitată, chiar și în cazurile de neglijență gravă privind pagubele tipice apropiat. Orice responsabilitate ulterioară a furnizorului este exclusă.

7. Regulile paragrafelor precedente 5 și 6 se extind la daune în plus față de cele de performanță și de compensare în loc de performanță, indiferent de motivul legal, în special din cauza unor defecte, încălcarea obligațiilor care decurg din datorie sau din acte ilicite. Acestea se aplică, de asemenea, pentru cererea de rambursare a cheltuielilor.

8. Garanția este exclusă în cazul intervențiilor ulterioare neautorizate asupra bunurilor furnizate de către achizitor sau terților.

9. Exercitarea reținerii la prețul de cumpărare sau compensare cu cercere reconvențională împotriva furnizorului nu este permis.

VIII. Locul de executare și jurisdicție

Locul de executare este locația furnizorului. Jurisdicția este, în măsura în care legea nu prevede altfel, locația furnizorului. În cazul în care domiciliul sau reședința obișnuită a cumpărătorului în momentul acționării în instanță este necunoscut, iar în cazul în care cumpărătorul și-a mutat domiciliul sau reședința obișnuită în afara domeniului de aplicare al legii după încheierea contractului, locul de jurisdictie este în esență, cel a furnizorului.

IX. Alte informații

Dacă anumite clauze ale acestei prevederi de omologare generală sunt invalide, validitatea contractului rămas și termenii și condițiile rămase nu vor fi afectate.

 

 

 

 

Everything but standard
Display error.
Download
Adobe PDF Icon
Flyer sonderwerkzeug24.de

Keine Bilder vorhanden,